Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


Postępowanie ofertowe z dnia 12.08.2010


Lublin dnia 12.08.2010

 

Postępowanie ofertowe

 
    Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie ofertowe na wykonanie projektu budowlano wykonawczego zmiany sposobu użytkowania budynku byłej dyspozytorni do potrzeb administracyjno biurowych.
Adres obiektu: Zajezdnia Autobusowa „MPK lublin” Sp. z o.o. przy ul. Grygowej 56 w Lublinie.

Niniejsze postępowanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).


Projekt powinien zawierać następujące opracowania:

 1. Inwentaryzację architektoniczno - budowlana budynku dla potrzeb projektu.
 2. Projekt budowlano- wykonawczy.
 3. Projekt docieplenia z kolorystyką elewacji.
 4. Projekt instalacji elektrycznej.
 5. Projekt instalacji odgromowej.
 6. Projekt instalacji komputerowej.
 7. Projekt instalacji sanitarnych.
 8. Projekt centralnego ogrzewania.
 9. Projekt kompleksowej klimatyzacji budynku.
 10. Informację do planu BIOZ.
 11. Przedmiary robót.
 12. Formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej.
 13. Kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorys w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH).
 14. Wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe.
 15. Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
 16. Opracowanie przedmiotu zamówienia w formie papierowej oraz elektronicznej (format PDF i DWG).


Informacje dodatkowe:

  • Przewidywany termin realizacji zamówienia - rozpoczęcie - 01.09.2010 - zakończenie - 30.11.2010.
  • Płatność zostanie zrealizowana na podstawie faktury końcowej.
  • Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez obie strony.
  • Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
  • Wskazane jest przedstawienie referencji.
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.


Oferty mogą być składane przez wykonawców, którzy:

  • Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Zapewnią opracowania projektowe przez projektantów wszystkich branż posiadających stosowne uprawnienia do projektowania oraz posiadają aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
  • Projektanci wszystkich branż dokonali wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia.
  • Oferta cenowa będąca przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego będzie uwzględniała również nadzór autorski w zakresie:
- Stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem.
- Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.


Oferty prosimy składać w terminie do dnia 19 sierpnia 2010 r. w następujący sposób:

  • Przesłać pocztą na adres: „MPK Lublin”  Sp. z o.o., ul. Grygowej 56, 20-260 Lublin.
  • Złożyć osobiście.
  • Wysłać faxem na numer (081) 525-42-26.
  • Mailem: techniczny@mpk.lublin.pl lub mderkacz@mpk.lublin.pl

W przypadku zapytań prosimy Państwa o kontakt :

Telefoniczny w godz. 7:00 ÷ 15:00         81 /71 00 461, 81/ 71 00 462

Osobisty w siedzibie Spółki przy ul. Grygowej 56 w lublinie:

- Specjalista koordynator Andrzej Grygorowicz pok. nr 33, /660-541-883/
- Inspektor nadzoru Mieczysław Derkacz  pok. nr 32, /793-118-016/     

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem