Informujemy, że zamówienia na przewozy przyjmowane są w godzinach 7:00 – 14:00 z jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie (nr tel. 81 533 33 10), drogą elektroniczną (komunikacjadlaniepelnosprawnych@mpk.lublin.pl) lub w formie pisemnej pod adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o. o., ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin. Zamówienia realizowane są po wysłaniu zwrotnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia.