Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2017-11-17

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego – wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów - typ zimowy

  

Ogłoszenie o postępowaniu
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza postępowanie ofertowe na: wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów - typ zimowy, zgodnie z poniższymi informacjami i wymaganiami:

 

1.    Opis przedmiotu zamówienia: typ zimowy o wymiarach: 102x26x17,5 mm, wykonany z materiału
       o symbolu MY 7D (lub odpowiednika)w ilości 9500sztuk, wkładki muszą być odpowiednie
       do zastosowania w trolejbusach posiadających głowice odbieraków typu ESKO.

2.    Termin realizacji zamówienia: w trzech partiach, tj.:

  •    do 1 listopada 2017r.  -  2500 sztuk
  •    do 1 grudnia 2017r.    -  3500 sztuk
  •    do 1 stycznia 2018r.   -  3500 sztuk

3.     Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
        zaoferowanie wkładek o parametrach odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia.

4.     Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.

5.     Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami: za pomocą poczty elektronicznej.

6.     Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej
        zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferta powinna zawierać: cenę realizacji zamówienia,
        sposób płatności, warunki gwarancji, warunki dostawy oraz być podpisana przez osobę
        upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

Oferty należy składać:

–  w formie pisemnej na adres: „MPK Lublin” Sp. z o.o., 20-260 Lublin, ul. A. Grygowej 56

–  pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:  zaopatrzenie@mpk.lublin.pl     

w terminie do dnia 31.08.2017r. do godz 1500

Ofertę składaną w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób „Oferta na wkładki węglowe odbieraków pantografów trolejbusów. Nie otwierać przed dniem  31.08.2017 r.”                                                   

7.     Termin związania ofertą (wskazać termin w dniach z zakresu od 30 do 60 dni): 30 dni.

8.     Warunki umowy (określić warunki umowy lub wskazać odpowiedni załącznik do zapytania):
        zostaną uzgodnione z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

9.     Kontakt do osoby, która może udzielić wyjaśnień w sprawie postępowania: Marcin Kocot,

        tel. 81 71 00 485, e-mail: mkocot@mpk.lublin.pl

10.   Inne istotne warunki zamówienia: nie określono.

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem