Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2014-03-12

Zapytanie ofertowe na dostawę klatki zewnętrznej do przechowywania butli z gazem

W związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
dostawę klatki zewnętrznej do przechowywania butli z gazami technicznymi / tlen i acetylen w ilości po 10 szt. butli / do zajezdni autobusowej „MPK Lublin" Sp. z o.o. przy ulicy Antoniny Grygowej 56.

Warunki realizacji
- Przedmiot zapytania należy dostarczyć do miejsca wbudowania na własny koszt i ryzyko.
- Termin realizacji -14 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
- Do oferty należy dołączyć wymagane atesty, certyfikaty oraz karty techniczne i opis warunków
   posadowienia.
- Termin składania ofert do 25 marca 2014 r.
- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę
  cenową realizacji przedmiotu zamówienia.
 - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 - Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem
   Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia
   swojej oferty na to zapytanie.
-  Opcjonalnie proszę o wycenę kontenera na składowanie butli.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 - w formie pisemnej na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin - Sp. z o.o.,
    20-260  Lublin, ul. Grygowej 56.

 - za pośrednictwem faksu: 81 525 42 26
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej: dkluj@mpk.lublin.pl

Osoba do kontaktu:
Daniel Kluj - tel. 602 690 106 lub 81 71-00-414

  

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem