Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2013-01-15

Zapytanie cenowe - oferta na dostawę części nowych do autobusów marki Jelcz

  

Zapytanie cenowe

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu części nowych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę części nowych do autobusów marki Jelcz.

Oferty na dostawy części autobusowych ważne do 31 marca br. należy składać w oparciu o bazę danych w formie pliku excel zawierającą następujące informacje:

 • Indeks - numer indeksu materiałowego wg „MPK Lublin” Sp. z o.o.

 • Katalog - numer katalogowy producenta autobusu.

 • Nazwa - nazwa towaru.

 • JM - jednostka miary

 • Zużycie w ostatnim roku

 • Zużycie w ostatnim kwartale

 • Cena oryginału

 • Cena zamiennika

 • Producent oferowanego zamiennika

Składający ofertę zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad

 1. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane produkty, a w szczególności za ich prawidłowe funkcjonowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie zespołów, w których będą one zamontowane w sposób zgodny z przeznaczeniem i warunkami technicznymi dla produktów oryginalnych.

 • produkty oryginalne muszą posiadać oryginalne oznaczenia wskazanego numeru katalogowego oraz nazwę producenta autobusu lub firmy posiadającej dopuszczenie producenta autobusów [na wyrobie lub opakowaniach jednostkowych].

 • w przypadku wskazania nazwy producenta, nie dopuszcza się dostaw zamienników innych producentów. Dostarczone towary muszą posiadać oznaczenie producenta.

  1. Wymagane okresy gwarancji nie krótsze niż 12 miesięcy od daty dostawy.

  2. Warunki dostawy: dostawa realizowana transportem Dostawcy lub zleconym przez Dostawcę na jego koszt, do magazynów Zamawiającego zlokalizowanych w Lublinie: ul.A.Grygowej 56 i al. Kraśnicka 25 w terminie realizacji 5 dni kalendarzowych w godz. 700 - 1400.

  3. Warunki płatności: zapłata przelewem w terminie minimum 21 dni od dnia dostarczenia faktury, na konto podane w fakturze, pod warunkiem , że dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.

  4. Dostawa nie zostanie przyjęta, jeżeli Zamawiający stwierdzi niezgodność przedmiotu dostawy z zamówieniem.. Dostawa towaru niezgodnego z zamówieniem nie przerywa biegu terminu realizacji zamówienia

  5. Zamawiający wykluczy dostawcę w danej pozycji na okres obowiązywania oferty jeśli dostawca nie zrealizuje w terminie zamówienia lub zmieni cenę przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem przypadku gdy dostawca w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia (tj. nie później niż następnego roboczego dnia po dniu otrzymania zamówienia) poinformuje zamawiającego o niemożności o realizacji zamówienia.

Zasady przygotowania i składania ofert

Oferty należy składać w wersji elektronicznej w postaci plików EXCEL ( załącznik do zapytania)

Wersja elektroniczna musi być przygotowana w oparciu o szablon stanowiący załącznik do zapytania. Do szablonu nie wolno wprowadzać żadnych zmian tzn plik musi zawierać wszystkie kolumny i pozycje zgodnie z szablonem.

Plik stanowiący ofertę musi zawierać wszystkie pozycje asortymentowe i kolumny także te, na które nie została złożona oferta (nie została wpisana cena). Wprowadzenie zmian spowoduje uznanie oferty za nieważną.

Ceny należy podawać w kolumnach „cena oryginał” i „cena zamiennik” w kwotach netto wpisując je w odpowiednie rubryki.

Oferty należy złożyć w terminie do 26 stycznia 2013 r.

lub

  • na nośniku elektronicznym w Sekcji Logistyki, ul. A.Grygowej 56, 20-260 Lublin

Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę skutecznego dostarczenia oferty do zamawiającego.

Dopuszcza się złożenie oferty w wersji papierowej pod warunkiem, że zostanie również złożona wersja elektroniczna. Wersja elektroniczna oferty będzie używana do dalszego przetwarzania i porównywania.

Ponadto oferta musi zawierać

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli składającego ofertę do reprezentacji, jeśli nie wynikają one z wyżej wymienionych odpisów i zaświadczeń (np. Pełnomocnictwo).

  2. Oświadczenie o przyjęciu określonych w zapytaniu cenowym warunków, które stanowi załącznik do zapytania 

Po dokonaniu analizy zgłoszonych ofert o wyborze dostawcy na pozycję asortymentową każdy z Dostawców zostanie poinformowany odrębnym pismem.

 Załączniki do zapytania:
 - oświadczenie (doc)
 - wykaz części (xls) 

Telefony kontaktowe:

Ewa Mazur (81) 7100-435

Mariola Rutkowska (81) 7100-388

Fax: (81) 52-56-844

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem