Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2011-09-28

Postepowanie ofertowe

Postępowanie ofertowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne -Lublin- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza postępowanie ofertowe na wykonanie projektu budowlano wykonawczego prac niezbędnych do montażu urządzeń myjni przejazdowych w istniejącym budynku oraz urządzenia do recyklingu wody na terenie zajezdni MPK Lublin Sp. z o.o. Adres obiektu: Zajezdnia Autobusowa „MPK lublin” Sp. z o.o. przy ul. Grygowej 56 w Lublinie.

Niniejsze postępowanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Projekt powinien zawierać następujące opracowania:

 1. Inwentaryzację architektoniczno - budowlana budynku dla potrzeb projektu.
 2. Projekt budowlano- wykonawczy w branży budowlanej z niezbędnymi uzgodnieniami.
 3. Projekt instalacji sanitarnych.
 4. Projekt instalacji elektrycznych.
 5. Projekt technologii myjni.
 6. Projekt technologii układu separacji i podczyszczania ścieków z uzgodnieniem ZUD.
 7. Projekt kurtyn powietrznych.
 8. Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót.
 9. Informację do planu BIOZ.
 10. Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Oferty mogą być składane przez wykonawców, którzy:

 • Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zapewnią opracowania projektowe przez projektantów wszystkich branż posiadających stosowne uprawnienia do projektowania oraz posiadają aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Projektanci wszystkich branż dokonali wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia.
 • Oferta cenowa będąca przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego będzie uwzględniała również nadzór autorski.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 03 października 2011 r. w następujący sposób:

 • Przesłać pocztą na adres: „MPK Lublin”  Sp. z o.o., ul. Grygowej 56, 20-260 Lublin.
 • Złożyć osobiście.
 • Wysłać faxem na numer (081) 525-42-26.
 • Mailem: techniczny@mpk.lublin.pl lub mderkacz@mpk.lublin.pl

W przypadku zapytań prosimy Państwa o kontakt :
Telefoniczny w godz. 7:00 ÷ 15:00 81 /71 00 442, 81/ 71 00 462

Osobisty w siedzibie Spółki przy ul. Grygowej 56 w lublinie: 
- Kierownik Działu Techniczni - Inwestycyjnego Cezary Gnieciak pok. nr 110, /608-328-018/
- Inspektor nadzoru Mieczysław Derkacz  pok. nr 102, tel. /793-118-016/

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem