Przejdź do treści
A     A     A

Komunikaty


2013-09-24

Zmiany w rozkładach jazdy obowiązujące od 2 października br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że od 2 października br. (środa) wchodzą w życie poniższe zmiany w rozkładach jazdy:

1/ Uruchomienie dziennej komunikacji miejskiej do Świdnika

Wybrane kursy linii nr 55 zostają skierowane do Świdnika. Część kursów do Świdnika obsługiwana będzie autobusami przegubowymi. Nowa trasa przejazdu będzie przebiegać następującymi ulicami:

Trasa do Świdnika

LUBLIN: Os. Choiny - Koncertowa - Kompozytorów Polskich - Smorawińskiego - Poniatowskiego - Popiełuszki - Długosza - Racławickie - Krakowskie Przedmieście - Kapucyńska - Narutowicza - pl. Wolności - Bernardyńska - Zamojska - Unii Lubelskiej - Fabryczna - Droga Męczenników Majdanka - Krańcowa - Witosa (wybrane kursy przez Grygowej) - Witosa - ŚWIDNIK: Jana Pawła II - Lotników Polskich - Racławicka - Kosynierów - Okulickiego - Wyszyńskiego - Niepodległości - Lotników Polskich - Świdnik-helikopter (wybrane kursy dojeżdżają pod stadion).

W większości przypadków kursy do Świdnika pomijają przystanek Felin Europark. Sytuacja ta wynika z utrudnionego wyjazdu autobusu, szczególnie przegubowego, z pętli Felin Europark.

Trasa do Lublina

ŚWIDNIK: (wybrane kursy zaczynają trasę pod stadionem) Świdnik-helikopter - Niepodległości - Kosynierów - Racławicka - Lotników Polskich - Jana Pawła II - LUBLIN: Witosa (wybrane kursy przez Grygowej) - Witosa - Krańcowa - Droga Męczenników Majdanka - Fabryczna - Unii Lubelskiej - Zamojska - Bernardyńska - pl. Wolności - Narutowicza - Kapucyńska - Krakowskie Przedmieście - Racławickie - Długosza - Popiełuszki - Poniatowskiego - Smorawińskiego - Kompozytorów Polskich - Koncertowa - Os. Choiny.

Wszystkie kursy ze Świdnika zajeżdżają na przystanek Felin Europark.

Miasto Świdnik znajduje się w Biletowej Strefie Podmiejskiej. Granicą stref w stronę Świdnika jest przystanek Doświadczalna, zlokalizowany na al. Witosa w Lublinie (z wyłączeniem kursów zajeżdżających i kończących na Felin Europark), natomiast w kierunku Lublina - przystanek Felin Europark.

W Biletowej Strefie Podmiejskiej obowiązują poniższe opłaty za przejazd

Bilety obowiązujące w Biletowej Strefie Miejskiej nie upoważniają do przejazdów w Biletowej Strefie Podmiejskiej, zaś bilety obowiązujące w Biletowej Strefie Podmiejskiej upoważniają także do przejazdów w Biletowej Strefie Miejskiej, z wyłączeniem biletu 30-dniowego na 1 linię ważnego w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Świdnik.

Bilety jednoprzejazdowe oraz czasowe pasażer kupuje u kierowcy, za pośrednictwem telefonu komórkowego lub w automatach biletowych, zarówno tych zamontowanych w pojazdach, jak i stacjonarnych. Bilety okresowe będzie można nabyć za pomocą automatów stacjonarnych, punktów sprzedaży wyposażonych w terminale do kodowania biletów okresowych oraz za pomocą sklepu www.

Jednocześnie przypominamy osobom, które chcą korzystać z biletów okresowych o konieczności wyrobienia Karty Biletu Elektronicznego, czyli nośnika, na którym będą mogli zakodować bilet. Zachęcamy, aby wniosek o wydanie karty złożyć już teraz. W chwili obecnej karta wydawana jest „od ręki”, natomiast wraz z rozpoczęciem roku akademickiego, z uwagi na duże zainteresowanie ze strony studentów, czynność ta trwa nawet do 5 dni.

2/ Nowy rok akademicki – wydłużona trasa linii nr 153

We wszystkie dni tygodnia bezpośredni dojazd z akademików mieszczących się przy ul. Dobrzańskiego do Miasteczka Akademickiego zapewni linia trolejbusowa nr 153. Studenci zyskają regularną linię, która będzie kursowała dwa razy częściej niż linia nr 56, w kształcie sprzed wakacji. Od 2 października trolejbusy linii 153 pojadą nowym odcinkiem trakcji, ulicami Dekutowskiego i Grygowej, do ronda przy ul. Pancerniaków. Jadąc w kierunku akademików, przystankami do wysiadania będą: Park Naukowo-Technologiczny 03 lub Grygowej 03, natomiast miejscem do wsiadania, w stronę centrum - przystanek Grygowej 04. Linia 153 będzie kursować z dotychczasową częstotliwością, tj. co 20 minut w dzień powszedni, natomiast w weekendy z częstotliwością od 24 do 30 minut. Odjazdy z Majdanka i Węglina nie ulegną zmianie.
Ponadto od 1 października wracają autobusy linii nr 56, które będą kursować po dotychczasowej trasie (sprzed wakacji), ale wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytu.

3/ Zmiana trasy linii nr 73

Linia nr 73 kończąca obecnie kursy na przystanku przy Parku Bronowice zostaje skierowana do pętli na Felinie. Nowa trasa przejazdu w obu kierunkach będzie przebiegać następującymi ulicami: Wygodna - Głuska - Zorza - Abramowice Prywatne - Droga Męczenników Majdanka - Doświadczalna - Felin.

4/ Korekta czasów przejazdu na wybranych odcinkach

Przypomnijmy, że 10 kwietnia br. został przeprowadzony dzień jazdy komunikacji miejskiej na tzw. czas zegarkowy. W tym dniu autobusy i trolejbusy (każdym kursem) z przystanków początkowych odjeżdżały zgodnie z rozkładem jazdy, natomiast ze wszystkich przystanków na trasie, zgodnie z rzeczywistym czasem przejazdu (tj. czasem uwzględniającym istniejące warunki drogowe, obsługę pasażerów na przystankach).

W wyniku przeprowadzonego badania i uzyskanych danych, zostają wprowadzone zmiany czasów przejazdów. Korekta czasów przejazdów zostanie wprowadzona na 80 odcinkach tzw. powiązaniach czyli odległościach pomiędzy jednym a drugim przystankiem. Zmiany w zasadzie obejmą zdecydowaną większość linii. Wprowadzona korekta czasów przejazdów powoduje zmianę rozkładu jazdy polegającą na kilkuminutowych przesunięciach godzin odjazdów. Na przykład na linii nr 26 i 40 na odcinku od Prusa 02 do Dolnej 3 Maja 01 w godzinach 14:00-18:00 został skrócony czas przejazdu z 5 do 3 minut, natomiast na linii nr 14 na odcinku MPWIK 02 - Muzyczna 01 w godzinach 6:30-8:30 czas przejazdu został wydłużony z 2 do 4 minut, a w godzinach 14:00-18:00 z 3 do 5 minut. W wyniku przeprowadzonego badania został również skrócony czas porannego szczytu na 6:30 do 8:30 (zamiast 6:30-9:00) i tym samym zmniejszono ilość postojów wyrównawczych spowodowanych zbyt wczesnym przyjazdem na przystanek.

Wprowadzone zmiany w zakresie korekty czasów przejazdów, które wejdą w życie od października, mają na celu optymalizację i urealnienie międzyprzystankowych czasów przejazdów, a co za tym idzie poprawę punktualności kursowania, poprzez wyeliminowanie przyspieszeń i opóźnień.

W przyszłości planujemy również przeprowadzenie podobnych badań w zakresie wprowadzonych od września przystanków „na żądanie”. Nie wykluczamy także powtórzenia podobnego dnia jazdy na czas zegarkowy w okresie wakacyjnym. Wówczas uzyskane dane mogłyby zostać wykorzystane przy konstruowaniu letnich rozkładów jazdy.

5/ Powrót autobusów na ul. Mickiewicza

W związku z zakończeniem prac remontowych, linie nr: 16 i 50 wracają na dotychczasową trasę, tj. przez ul. Mickiewicza, Wyzwolenia i Długą.

Jednocześnie przypominamy, że nadal obowiązują objazdy związane z budową przedłużenia al. Solidarności (dotyczy linii nr: 18, 20, 37 i N1), przebudową skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino i al. Kraśnickiej (dotyczy linii nr: 10, 26, 28, 50, 54, N3) oraz remontem ul. Doświadczalnej (linie nr: 7 i 55 pomijają os. Felin). Nadal obowiązują objazdy dla linii nr 152 związane z koniecznością wyłączenia trakcji na ul. Filaretów.

6/ Zakończenie sezonu nad Zalewem Zemborzyckim

W soboty i niedziele wszystkie kursy linii nr 15 zostały skrócone do pętli przy ul. Żeglarskiej. Ponadto linie nr: 8, 15, 37 i 40 będą obsługiwane taborem 12-metrowym, a linia nr 21 taborem klasy mini.

7/ Zmiana na liniach nocnych

Autobusy linii N1, N2 i N3 będą kursować w godzinach 23:00-5:00, w związku z czym likwidacji ulegają kursy o 22:30 z pl. Litewskiego oraz kurs linii N2 odjeżdżający o 22:06 z Felina. Powyższe zmiany wynikają z niewielkiego napełnienia pojazdów na wskazanych kursach, potwierdzonego obserwacjami przeprowadzonymi przez ZTM Lublin. Ponadto pasażerowie ok. godziny 22:30 mają do dyspozycji kursy komunikacji dziennej.

8/ Zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr: 2 i 7

W celu zachowania koordynacji odjazdów autobusów z linią nr 55, linie nr: 2 i 7 będą kursować co 15 minut w godzinach szczytu, a nie jak dotychczas co 20.

9/ Nowy rozkład jazdy dla linii nr 8 w dni powszednie

Na wniosek Rady Dzielnicy Zemborzyce autobusy linii nr 8 będą jeździć co 30 minut w godzinach 5:00-17:00. Zmiana została zaakceptowana przez Gminę Niedrzwica Duża.

10/ Nowy rozkład jazdy dla linii nr: 18 i 39 we wszystkie dni tygodnia

Godziny odjazdów linii nr 18 zostały zmodyfikowane w celu lepszej koordynacji rozkładów z liniami nr: 17 i 31. Godziny odjazdów linii nr 39 zostały zmodyfikowane w celu lepszej koordynacji rozkładów z linią 32.

11/ Modyfikacja rozkładu linii nr 36

Kurs z Felina o godz. 15:17 został przyspieszony na 15:05, kurs o 15:55 z os. Szymanowskiego został zlikwidowany.

12/ Uruchomienie przystanku Piastowska 01 dla linii nr: 26 i 31

13/ Korekty rozkładów jazdy wprowadzone na wnioski pasażerów

Linia nr 1
- przyspieszenie kursu w dzień powszedni z godz. 7:12 na 7:06 z Pancerniaków
- opóźnienie kursu w dzień powszedni z godz. 13:49 na 13:55 z Żeglarskiej

Linia nr 2
- przyspieszenie kursu w dzień powszedni z godz. 4:42 na 4:37 z os. Borek
- przyspieszenie kursu w sobotę z godz. 5:29 na 5:15 z os. Borek
- przyspieszenie kursu w dzień świąteczny z godz. 5:21 na 5:15 z os. Borek

Linia nr 4
- przyspieszenie kursu w dzień powszedni z godz. 4:59 na 4:55 z Poligonowej i 5:42 na 5:38 z Elizówki
- opóźnienie kursu w dzień powszedni z godz. 21:39 na 21:55 z pętli Elizówka-giełda

Linia nr 6
- przyspieszenie kursu w dzień powszedni z godz. 6:08 na 6:04 z Romera
- opóźnienie kursu w dzień powszedni z godz. 22:00 na 22:06 z Romera oraz likwidacja kursu o 22:13 z Romera

Linia nr 8
- przyspieszenie kursu w dzień świąteczny z godz. 5:36 na 5:10 z Okopowej i z 6:07 na 5:50 z Zemborzyc Górnych

Linia nr 12
- zmiana godzin odjazdu kursów wydłużonych do Konopnicy w czasie popołudniowego szczytu komunikacyjnego

Linia nr 14
- opóźnienie kursu w dzień powszedni z godz. 22:10 na 22:13 z pętli Felin Uniwersytet

Linia nr 16
- opóźnienie kursu w dzień powszedni z godz. 16:28 na 16:38 z Wygodnej

Linia nr 17
- opóźnienie kursu w dzień powszedni z godz. 4:40 na 4:42 z Paderewskiego

Linia nr 20
- przyspieszenie kursu w dzień powszedni z godz. 4:40 na 4:30 z Kruczkowskiego i z 5:25 na 5:15 z Dębówki
- opóźnienie kursu w dzień powszedni z godz. 14:16 na 14:18 i z 15:15 na 15:18 z Kruczkowskiego

Linia nr 23
- przyspieszenie kursu w dzień powszedni z godz. 6:53 na 6:44 z Paderewskiego

Linia nr 27
- przyspieszenie kursu w dzień powszedni z godz. 5:30 na 5:27 z pętli Abramowicka-Dominów i z 6:20 na 6:17 z Mętowa

Linia nr 37
- przyspieszenie kursu w dzień powszedni z godz. 6:18 na 6:12 z Żeglarskiej
- opóźnienie kursów w dzień powszedni z godz. 15:04 na 15:08 i 15:38 na 15:44 ze Zbożowej oraz z 21:10 na 21:20 z Żeglarskiej

Linia nr 42
- opóźnienie kursu w dzień powszedni z godz. 18:40 na 18:45 z os. Poręba
- przyspieszenie kursu w dzień powszedni z godz. 7:19 na 7:14 z os. Poręba

Linia nr 45
- przyspieszenie kursu w dzień powszedni z godz. 21:21 na 21:15 z Węglina
- opóźnienie kursów w dzień powszedni z godz. 14:59 na 15:05 i 15:24 na 15:35 z Metalurgicznej oraz z 19:57 na 20:03 z Mełgiewskiej WSEI

Linia nr 47
- przyspieszenie kursu w dzień powszedni z godz. 6:52 na 6:47 z Felina

Linia nr 54
- przyspieszenie kursu w dzień powszedni z godz. 7:02 na 6:50 z Dąbrowicy

Linia nr 57
- opóźnienie kursu w dzień powszedni z godz. 15:00 na 15:05 z Mełgiewskiej WSEI

Linia nr 79
- przyspieszenie kursu w dzień powszedni z godz. 4:51 na 4:45 z Nałęczowskiej MPK

Linia nr 155
- opóźnienie kursu w dzień powszedni z godz. 15:03 na 15:07 z Mełgiewskiej WSEI

Linia nr 160
- opóźnienie kursów w dzień powszedni z godz. 22:01 na 22:06 z pętli Chodźki-szpital i 22:29 na 22:35 z Abramowic

Linia nr 703
- wydłużenie w dzień powszedni kursu o godz. 5:19 z pl. Litewskiego do Dominowa, powrót o 6:01 z Dominowa

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem