Przejdź do treści
A     A     A

Komunikaty


2013-07-09

Modyfikacja letniego rozkładu jazdy obowiązująca od 15 lipca br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że w związku z przeprowadzonymi konsultacjami dotyczącymi ostatecznego kształtu wakacyjnego rozkładu jazdy, łącznie w okresie od 19 czerwca do 3 lipca br., wpłynęło ponad 200 wniosków. Dotyczyły one w głównej mierze następujących kwestii:

• przesunięcia konkretnych godzin kursowania wybranych linii, szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych. Dotyczyło to m.in. linii nr: 1, 7, 10, 16, 20, 45, 47 i 158.
• koordynacji przesiadek pomiędzy liniami komunikacyjnymi
• wydłużenia kursowania linii nr: 23 i 28 do Felin Europark

Wszystkie nadesłane wnioski zostały szczegółowo przeanalizowane pod względem zasadności i możliwości ich ewentualnego wprowadzenia. Zarząd Transportu Miejskiego starał się uwzględnić wszystkie postulaty, które były konieczne i niezbędne z punktu widzenia potrzeb komunikacyjnych pasażerów. Udało się zrealizować większość postulatów pasażerów. Część wniosków z uwagi na niekompletne lub nieprecyzyjne określenie potrzeb przewozowych, nie mogła zostać rozpatrzona, podobnie jak wnioski, które wzajemnie się wykluczały.

W związku z powyższym przedstawiamy szczegółowe zmiany obowiązujące w rozkładzie jazdy od 15 lipca br. (poniedziałek).

I/ Korekta rozkładów jazdy

Linia nr 1
• przyspieszenie w dzień powszedni kursów z przystanku Żeglarska 02 z godz. 6:14 na 6:10 i z godz. 6:49 na 6:41
• utworzenie dodatkowego kursu w dzień powszedni z przystanku Betonowa 02 w kierunku Grygowej o godz. 22:09

Linia nr 2
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 21:53 na 22:04

Linia nr 4
• w niedzielę i dzień świąteczny linia nr 4 będzie obsługiwana taborem niskopodłogowym, 12-metrowym

Linia nr 6
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku Romera 02 z godz. 22:10 na 22:05
• przyspieszenie w sobotę kursu z przystanku Romera 02 z godz. 22:22 na 22:10
• przyspieszenie w niedzielę i dzień świąteczny kursu z przystanku Romera 02 z godz. 22:13 na 22:10

Linia nr 7
• przyspieszenie w dzień powszedni kursów z przystanku Felin Europark 02 z godz. 6:05 na 5:58 i z godz. 15:31 na 15:25
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku Felin Europark 02 z godz. 15:01 na 15:07
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 15:09 na 15:16

Linia nr 10
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku Węglin 02 z godz. 5:37 na 5:34
• opóźnienie w dzień powszedni kursów z przystanku Mełgiewska-chłodnia 02 z godz. 15:29 na 15:31 i z godz. 21:53 na 22:02

Linia nr 14
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 22:50 na 22:57 oraz w sobotę, niedzielę i dzień świąteczny kursu z godz. 22:47 na 22:57

Linia nr 15
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z Żeglarskiej 02 z godz. 5:05 na 5:00
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z Dąbrowy 02 z godz. 14:31 na 14:37

Linia nr 16
• dodatkowy kurs w dzień powszedni z przystanku Abramowicka Dominów 02 o godz. 6:14 i o godz.6:48 z przystanku Kalinowszczyzna 03 – kurs skrócony do przystanku Abramowice 05
• zmiany w funkcjonowaniu przystanków w zespole przystankowym Abramowicka Dominów. Autobusy jadące w kierunku Kalinowszczyzny zatrzymywać się będą na przystanku Abramowicka Dominów 02, natomiast jadące w kierunku Wygodnej na Abramowicka Dominów 01

Linia nr 17
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku Paderewskiego 02 z godz. 19:38 na 19:33
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku Paderewskiego 02 z godz. 15:42 na 15:45

Linia nr 18
• dodatkowy kurs we wszystkie dni tygodnia z przystanku Zbożowa 02 o godz. 4:55

Linia nr 20
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku Dębówka 02 z godz. 6:49 na 6:47
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku Kruczkowskiego 04 z godz. 6:30 na 6:38
• uruchomienie dodatkowego kursu w dzień powszedni z przystanku Kruczkowskiego 04 o godz. 6:20 – kurs skrócony do przystanku KUL 01

Linia nr 21
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku Felin 02 z godz. 5:30 na 5:25

Linia nr 23
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku Paderewskiego 02 z godz. 6:17 na 6:12

Linia nr 26
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku Paderewskiego 02 z godz. 21:58 na 22:06
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku Węglin 02 z godz. 22:38 na 22:46

Linia nr 27
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku Mętów 02 z godz. 5:51 na 5:46
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku Park Bronowice 04 z godz. 15:30 na 15:45

Linia nr 29
• utworzenie dodatkowego kursu w dzień powszedni z przystanku Paderewskiego 02 o godz. 21:55

Linia nr 31
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku Węglarza 02 z godz. 15:12 na 15:17

Linia nr 32
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku Daszyńskiego 02 z godz. 15:09 na 15:15

Linia nr 34
• przyspieszenie w dzień powszedni kursów z przystanku os. Szymanowskiego 02 z godz. 6:36 na 6:33 oraz z godz.11:36 na 11:34
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku Dworzec Główny PKP 06 z godz. 12:12 na 12:14

Linia nr 36
• uruchomienie we wszystkie dni tygodnia dodatkowego kursu z przystanku Pancerniaków 01 do os. Szymanowskiego 01 o godz. 23:20

Linia nr 37
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku Żeglarska 02 z godz. 6:50 na 6:45
• opóźnienie kursów w dzień powszedni z przystanku Żeglarska 02 z godz. 5:50 na 5:55 i z przystanku Zbożowa 02 z godz. 6:30 na 6:35

Linia nr 40
• opóźnienie w dzień powszedni kursów z przystanku Chodźki – szpital 02 z godz. 13:59 na 14:03 i z godz. 14:59 na 15:03

Linia nr 42
• opóźnienie w dzień powszedni kursów z przystanku os. Poręba 02 z godz. 15:14 na 15:17 oraz z z godz. 21:06 na 21:12

Linia nr 44
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku Paderewskiego 02 z godz. 5:02 na 4:55

Linia nr 45
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku Węglin 02 z godz. 7:10 na 7:07
• przyspieszenie w dzień powszedni kursów z przystanku Metalurgiczna 02 z godz. 14:46 na 14:40 i z godz. 15:16 na 15:10 oraz z godz. 15:46 na 15:40
• wydłużenie w dzień powszedni kursu z przystanku Węglin 02 do przystanku Metalurgiczna 02 o godz. 21:05, kurs powrotny z Metalurgicznej o godz. 22:15

Linia nr 47
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku Felin 02 z godz. 6:18 na 6:08
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku Felin 02 z godz. 6:57 na 7:04
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku os. Szymanowskiego 02 z godz. 21:34 na 21:54

Linia nr 50
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku Pancerniaków 02 z godz. 7:01 na 6:59

Linia nr 55
• w dzień powszedni kursy z przystanku os. Choiny 02 o godz. 5:57 i 12:57 wykonywane będą przez ul. Grygowej
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku Felin Europark 02 o godz. 14:56 na 14:59

Linia nr 57
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku os. Poręba 02 o godz. 5:46 na 5:44
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku os. Poręba 02 o godz. 15:25 na 15:30

Linia nr 75
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 21:30 na 21:40

Linia nr 718
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku Botaniczna 02 z godz. 6:00 na 5:57

Linia nr 150
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku Węglin 02 z godz. 20:50 na 20:52
• opóźnienie w sobotę, w niedzielę i dzień świąteczny kursu z przystanku Węglin 02 z godz. 14:49 na 14:52

Linia nr 151
• przyspieszenie w dzień powszedni kursów z przystanku Węglin 02 z godz. 4:15 na 4:13 i z godz. 6:20 na 6:15
• przyspieszenie w dzień powszedni kursów z przystanku Abramowice 02 z godz. 4:50 na 4:46 i z godz. 6:58 na 6:53

Linia nr 152
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku Abramowice 02 z godz. 7:00 na 6:55

Linia nr 153
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku Majdanek 02 z godz. 6:37 na 6:33

Linia nr 155
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku Mełgiewska WSEI 02 z godz. 15:05 na 15:07

Linia nr 158
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku Majdanek 02 z godz. 7:16 na 7:10

Linia nr 160
• przyspieszenie w dzień powszedni kursu z przystanku Abramowice 02 z godz. 6:30 na 6:26
• opóźnienie w dzień powszedni kursu z przystanku Chodźki - szpital 02 z godz. 14:36 na 14:41

II/ Skrócenie wariantowych kursów linii nr 8 do Zemborzyc Górnych

Decyzją Gminy Niedrzwica Duża (rezygnacja gminy z finansowania kursów w weekendy) w sobotę, niedzielę i dzień świąteczny, kursy o godz. 6:23 i 14:38 z przystanku Okopowa 02 zostają skrócone do przystanku Zemborzyce Górne 01. Natomiast dotychczasowe kursy o godz. 7:12 i 15:27 z Krężnicy Jarej 02 rozpoczynać się będą odpowiednio o godz. 7:16 i 15:31 z Zemborzyc Górnych 04.

III/ Podział linii nr 3

Z dniem 15 lipca br. zmieni się obecny kształt linii nr 3. Zostanie ona podzielona na dwie odrębne linie, tj. linię nr 3, która będzie kursowała na trasie: Dąbrowica - Nałęczowska - Morwowa - Wojciechowska - al. Kraśnicka - Al. Racławickie - Lipowa - Okopowa - Hempla (powrót: … Kołłątaja - Krakowskie Przedmieście) oraz linię nr 703, której trasa będzie biec ulicami: Głusk - Głuska - Wyzwolenia - Długa - Pawia (powrót: Dywizjonu 303) - Kunickiego - Wolska - Fabryczna - Park Bronowice.

Decyzja o podziale linii nr 3 została uwarunkowana następującymi czynnikami:
• z uwagi na trwający remont ul. Głuskiej linia nr 3 kursowała z dużym opóźnieniem. Dodatkowo opóźnienia potęgowały prace drogowe na skrzyżowaniu Bohaterów Monte Cassino z al. Kraśnicką. Remont ww. skrzyżowania powoduje skierowanie ruchu samochodów osobowych przez ul. Nałęczowską i Wojciechowską, przez co utrudniony jest wjazd w al. Kraśnicką. Podział linii nr 3 na dwie odrębne linie zmniejszy opóźnienia na nowych trasach.
• w związku z remontem ul. Głuskiej i licznymi uszkodzeniami pojazdów niskopodłogowych kursujących na linii nr 3 skierowany został tabor wysokopodłogowy. Dodatkowo prace drogowe powodują zanieczyszczenie wnętrza pojazdów. Wyżej wymienione kwestie spotkały się z niezadowoleniem pasażerów i licznymi skargami na stan czystości i rodzaj taboru obsługującego linię nr 3, w szczególności mieszkańców Dzielnicy Szerokie. Tym samym do obsługi linii nr 3 na nowej trasie skierowany zostanie ponownie tabor niskopodłogowy.

W wyniku poszukiwania kompromisu pomiędzy potrzebami z jednej strony mieszkańców Dzielnicy Szerokie, a z drugiej Dzielnicy Głusk oraz biorąc pod uwagę trwające remonty i warunki drogowe uznaliśmy, że powyższe rozwiązanie o podziale linii będzie optymalne dla obu stron. Nowe linie powstałe po podziale obecnej linii nr 3 będą kursowały na skróconych trasach, natomiast ze zwiększoną częstotliwością, tj. co 20 minut (dotychczas linia nr 3 kursowała co 30 minut).

Podział obecnej linii nr 3 na dwie odrębne linie, został skonsultowany z Radami Dzielnic Głusk i Szerokie.

W związku z powyższym, pasażerowie którzy posiadają bilety okresowe na linię nr 3 (na jedną lub dwie linie) mogą korzystać z nich na wszystkich innych liniach, na odcinkach pokrywających się z trasą linii nr 3, obowiązującą przed wprowadzeniem podziału, tj. przed 15 lipca br.

IV/ Obsługa strefy ekonomicznej Felin Europark

Wnioski pasażerów dotyczące wydłużenia kursów linii nr: 23 i 28 do strefy ekonomicznej Felin Europark nie mogły zostać ujęte w powyższej modyfikacji rozkładu jazdy z uwagi na planowany II etap remontu ul. Doświadczalnej polegający na zamknięciu przejazdu przez ww. ulice na odcinku od obecnej pętli na Felinie do al. Witosa, a tym samym brakiem możliwości przejazdu autobusów przez wymieniony odcinek drogi. W zamian, celem zabezpieczenia potrzeb przewozowych pracowników strefy ekonomicznej, od 1 lipca do przystanku Felin Europark zostały wydłużone wszystkie kursu linii nr: 7 i 55.

W momencie rozpoczęcia wspomnianego II etapu remontu ul. Doświadczalnej linie nr: 21, 23 28 i 47 zostaną skierowane przez ul. Droga Męczenników Majdanka do nowej pętli na Felinie (pętla obok sklepu Stokrotka). W związku z brakiem możliwości wjazdu od strony al. Witosa linie nr: 7 i 55 nie będą obsługiwały przystanku os. Felin.

V/ Zmiana wariantu trasy przejazdu linii nr 951

W związku z możliwością prawoskrętu dla trolejbusów z al. Unii Lubelskiej w Al. Zygmuntowskie, linia nr 951 kursująca z przystanku Chodźki - szpital 02 w kierunku Ronda Krwiodawców zostaje skierowana po trasie: Chodźki szpital - Chodźki - Obywatelska - Lubartowska - Królewska - Wyszyńskiego - Zamojska - al. Unii Lubelskiej - Al. Zygmuntowskie - al. Piłsudskiego...

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem