Przejdź do treści
A     A     A

Komunikaty


2012-08-20

Rozkłady jazdy obowiązujące od 1 września br. - wersja po konsultacjach

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że są już dostępne rozkłady jazdy, które będą obowiązywać od 1 września br. Uwzględniają one nadesłane przez pasażerów i możliwe do zrealizowania postulaty, m.in. w zakresie korekt godzin odjazdu wybranych linii.

W okresie prowadzonych konsultacji na temat projektu rozkładów jazdy, tj. od 23 do 31 lipca br. wpłynęło blisko 100 wniosków. Poniżej przedstawiamy zmiany w rozkładach jazdy, które będą obowiązywać od 1 września br.

LINIE AUTOBUSOWE

1/ Zmiana tras przejazdu

linie nr: 4 i 18
· skierowanie linii nr 18 w kierunku Sławinkowskiej (tak jak w kierunku Paderewskiego) ulicami: …al. Spółdzielczości Pracy - Unicka - Podzamcze - al. Tysiąclecia… zamiast ulicą Lubartowską. Zmiana wprowadzona z uwagi na wpływające od dłuższego czasu wnioski pasażerów. Przebieg trasy linii nr 18 w powyższym kształcie został również zaproponowany przez firmę TRAKO w optymalizacji oferty przewozowej na podstawie przeprowadzonych badań rynku komunikacji miejskiej.

· skierowanie linii nr 4 w obu kierunkach ulicami: …al. Spółdzielczości Pracy - Lubartowska… zamiast ulicami Unicką i Podzamcze. Zmiana wynika ze zmiany trasy linii nr 18, która po korekcie trasy przejazdu ominie ulicę Lubartowską. Tym samym linia zapewni dowóz pasażerów do ścisłego centrum.

linia nr 36
zmiana trasy w kierunku Szymanowskiego poprzez skierowanie ulicami: ...Witosa - Hutnicza - Gospodarcza... zamiast ulicą Grygowej

linia nr 45
zmiana trasy poprzez wydłużenie wybranych kursów w dzień powszedni do Metalurgicznej

2/ Wprowadzenie rozkładów modułowych

linie nr: 10, 18, 26, 31, 32, 39 i 57 - wprowadzenie w dzień świąteczny rozkładów modułowych; linie będą kursowały w takcie 30- minutowym i będą skoordynowane na wspólnych odcinkach tras. Dla linii nr: 10, 18, 26, 31, 32 i 57 oznacza to zwiększenie częstotliwości kursowania.

3/ Zmiana godzin odjazdów i dodatkowe kursy

linia nr 1
dodatkowe kursy z Żeglarskiej w dzień powszedni o godz. 22:33, 23:19 oraz 23:50, w sobotę o godz. 21:23 i 23:50 oraz w niedzielę o godz. 21:40 i 23:50

linia nr 2
przyspieszenie kursów z Turka - os. Borek w dzień powszedni z godz. 5:21 na godz. 5:16 i z godz. 5:45 na godz. 5:41

linia nr 6
dodatkowy kurs w sobotę i niedzielę z Romera o godz. 22:40
przyspieszenie kursu z Romera w sobotę z godz. 22:18 na godz. 22:10 oraz w niedzielę z godz. 6:15, 14:15 i 22:15 odpowiednio na godz. 6:10, 14:10 i 22:10

linia nr 7
opóźnienie kursów z Felina w dzień powszedni z godz. 15:15 na godz. 15:19 oraz z godz. 15:35 na godz. 15:39

linia nr 10
opóźnienie kursu z Mełgiewska Chłodnia w dzień powszedni z godz. 21:58 na godz. 22:02

linia nr 12
opóźnienie kursu z Szymanowskiego w dzień powszedni z godz. 15:50 na godz. 15:55

linia nr 14
przyspieszenie kursu z Poręby w dzień powszedni z godz. 6:18 na godz. 6:16
opóźnienie kursu z Poręby w dzień powszedni z godz. 14:03 na godz. 14:06

linie nr: 15 i 55
rozsunięcie pokrywających się kursów w dzień powszedni

linia nr 18
dodatkowe kursy przez Rapackiego w kierunku Paderewskiego – odjazdy ze Sławinkowskiej o godz. 13:04 i 21:17
dodatkowe kursy przez Rapackiego w kierunku Sławinkowskiej – odjazdy z Paderewskiego o godz. 17:59, 18:59, 19:59, 21:59 oraz 22:08

linia nr 19
wydłużenie w dzień powszedni wszystkich kursów do Inżynierskiej

linia nr 23
· dzień powszedni
- kurs z Paderewskiego o godz. 6:05 przyspieszony na godz. 6:00 oraz z godz. 6:23 na godz. 6:17
- kurs z Paderewskiego o godz. 20:17 wydłużony do Felin Europark – odjazd z Felin Europark o godz. 21:03
- kurs z Paderewskiego o godz. 12:23 wydłużony do Felin Europark, natomiast kurs o godz. 12:53 wydłużony do Felin Uniwersytet
- wydłużenie wybranych kursów do Felin Uniwersytet
· Sobota
- kurs z Paderewskiego z godz. 13:25 przyspieszony na godz. 13:20 i wydłużony do Felin Europark
· Niedziela
- kurs z Paderewskiego z godz. 5:32 przyspieszony na godz. 5:25 i wydłużony do Felin Europark

linia nr 26
przyspieszenie kursu z Węglina w sobotę z godz. 4:55 na godz. 4:48

linia nr 28
opóźnienie kursu z Poręby w dzień powszedni z godz. 5:53 na godz. 6:00
wydłużenie kursu z Poręby w niedzielę o godz. 21:00 do Felin Europark, powrót o godz. 22:03

linia nr 31
dodatkowy kurs z Poręby w niedzielę o godz. 4:51
opóźnienie kursu z Węglarza w dzień powszedni z godz. 20:16 na godz. 20:20

linia nr 37
opóźnienie kursów z Żeglarskiej w dzień powszedni z godz. 5:50 na godz. 5:55 oraz z godz. 6:15 na godz. 6:18
dodatkowe kursy w sobotę o godz. 6:00 z Żeglarskiej i o godz. 6:40 ze Zbożowej

linia nr 42
opóźnienie kursu z Poręby w dzień powszedni z godz. 13:54 na godz. 13:56 oraz z godz. 22:02 na godz. 22:05

linia nr 47
opóźnienie kursów z Szymanowskiego w dzień powszedni z godz. 14:50, 15:50, 16:52 i 22:02 odpowiednio na godz. 14:56, 15:56, 16:56 i 22:05

linia nr 50
przyspieszenie kursu z Bohaterów Monte Cassino w dzień powszedni z godz. 7:05 na godz. 7:01

linia nr 74
wzmocnienie linii w dzień powszedni; w godzinach 7:00-16:00 linia będzie kursowała z częstotliwością co 20 minut

linia nr 79
opóźnienie kursu z Nałęczowskiej MPK w dzień powszedni z godz. 22:08 na godz. 22:15

4/ Zawieszenie kursowania linii nr: 757, 926, 929, 934 oraz 941

W związku z zawieszeniem linii nr 926 przywrócenie kursu linii nr N3 o godz. 4:08 z Poręby

5/ Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w związku z częściowym zamknięciem wiaduktu i wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. Grygowej

linia nr 11 - pozostawienie wakacyjnego rozkładu jazdy we wszystkie dni tygodnia; w kierunku pętli Lipniak linia nadal kursuje na objeździe ulicami: Grygowej MPK - Grygowej - al. Witosa - Hutnicza - Gospodarcza - Mełgiewska

linia nr 36 - zmiana trasy w kierunku Szymanowskiego poprzez skierowanie ulicami: ...Witosa - Hutnicza - Gospodarcza... zamiast ulicą Grygowej

linia nr 909 - kursy linii 909 w kierunku os. Poręba będą realizowane przez linię nr 9 z przystanku Mełgiewska WSEI; kursy w kierunku Grygowej MPK pozostają bez zmian

6/ Zawieszenie funkcjonowania przystanku Wieniawa stadion 01 (przystanek na ul. Leszczyńskiego, przy dawnym kinie Kosmos). Tym samym linie nr: 12, 44 i 74 będą kursowały z pominięciem tego przystanku. Przyczyną zawieszenia ww. przystanku jest bliska odległość pomiędzy przystankiem Wieniawa stadion 01, a pozostałymi przystankami w okolicy: KUL 01 (ul. Długosza), Czechowska 01 (ul. Czechowska) oraz Poniatowskiego 02 (ul. Popiełuszki)

7/ Wznowienie kursowania linii nr: 0, 5, 54 i 909

W związku ze wznowieniem kursowania linii nr 5, wybrane kursy do Snopkowa bedą wykonywane ponownie autobusami tej linii. Natomiast linii nr 32, wraca na trasę sprzed wakacji, tj. zostaje skierowana w dni powszednie i w soboty przez ul. Koryznowej.

Jednocześnie przypominamy, że linia nr 56 powraca do rozkładu jazdy od 1 października.

LINIE TROLEJBUSOWE

1/ Zmiana trasy przejazdu

linia nr 153
skierowanie linii w obu kierunkach przez ul. Wileńską

2/ Zmiana godzin odjazdów i dodatkowe kursy

linia nr 151
dodatkowe kursy w sobotę i w niedzielę o godz. 4:47 z Abramowic oraz o godz. 4:48 z Nałęczowskiej MPK w kierunku Abramowic
przyspieszenie kursu z Nałęczowskiej MPK w kierunku Abramowic w sobotę i w niedzielę z godz. 4:34 na godz. 4:22

linia nr 152
opóźnienie kursu z przystanku Zana Leclerc w dzień powszedni z godz. 20:48 na godz. 20:56

linia nr 160
opóźnienie kursu z Chodźki - szpital w dzień powszedni z godz. 7:06 na godz. 7:09 oraz z Abramowic z godz. 7:42 na godz. 7:43

Jednocześnie informujemy, że z informacji uzyskanych od Zarządu Dróg i Mostów wynika, że z dniem 31 sierpnia br. prawdopodobnie nie zakończy się remont skrzyżowania Lubartowska-Unicka-Spółdzielczości Pracy-Obywatelska. Tym samym od 1 września br. dla poniższych linii komunikacji miejskiej nadal będą obowiązywały objazdy, które miały miejsce w okresie wakacyjnym, tj.:

linie nr: 4, 17, 18, 31 zostają skierowane na objazd przez ulice: …al. Spółdzielczości Pracy - al. Andersa - Podzamcze…
Na czas obowiązywania objazdów dla linii nr: 4, 17, 18 i 31 został zlokalizowany tymczasowy przystanek w zatoce parkingowej na al. Andersa (Andersa-cmentarz 03).

linia nr 47: zostaje skierowana na objazd ulicami: …Lwowska - al. Tysiąclecia - al. Solidarności - Prusa - Jaczewskiego - Chodźki…

linie nr 156 i 160: zostają zastąpione autobusami i skierowane na objazd ulicami:
- w kierunku Chodźki-szpital: …Lubartowska - Biernackiego - Jaczewskiego - Chodźki…
- w kierunku Majdanek/Abramowice: ...Chodźki - Jaczewskiego - Biernackiego - Lubartowska - Wodopojna - Świętoduska - Lubartowska…

Z uwagi na to, iż remont skrzyżowania miał zakończyć się zgodnie z planem do końca sierpnia, udostępnione na stronie rozkłady jazdy linii nr: 4, 17, 18, 31, 47, 156 i 160 zakładają powrót tych linii na swoje stare trasy. Rozkłady zostaną zmodyfikowane zgodnie z obowiązującymi trasami objazdu po otrzymaniu od Zarządu Dróg i Mostów oficjalnej informacji o terminie zakończenia prac drogowych.

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem