Przejdź do treści
A     A     A

Komunikaty


2014-06-18

Ostateczny kształt wakacyjnego rozkładu jazdy

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że w związku z przeprowadzonymi konsultacjami dotyczącymi ostatecznego kształtu wakacyjnego rozkładu jazdy, łącznie w okresie od 22 maja do 4 czerwca br., wpłynęło do ZTM Lublin blisko 90 wniosków. Sugestie dotyczyły w głównej mierze przesunięcia konkretnych godzin kursowania wybranych linii, szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych oraz koordynacji przesiadek pomiędzy liniami komunikacyjnymi.

Wszystkie nadesłane wnioski zostały szczegółowo przeanalizowane pod względem zasadności i możliwości ich ewentualnego wprowadzenia. ZTM Lublin starał się uwzględnić te wszystkie postulaty, które były konieczne i niezbędne z punktu widzenia potrzeb komunikacyjnych pasażerów. Udało się zrealizować większość postulatów pasażerów. Część wniosków, z uwagi na niekompletne lub nieprecyzyjne określenie potrzeb przewozowych, nie mogła zostać rozpatrzona, podobnie jak wnioski, które wzajemnie się wykluczały.

W związku z powyższym przedstawiamy szczegółowe zmiany, które zostały wprowadzone do ostatecznego kształtu wakacyjnego rozkładu jazdy, ważnego od 28 czerwca br. (sobota).

Linia nr 1

Dzień powszedni

* przyspieszenie odjazdu z przystanku Żeglarska 02 z godz. 6:10 na godz. 6:05
* przyspieszenie odjazdu z przystanku Pancerniaków 01 z godz. 22:22 na 22:15

Sobota

* opóźnienie odjazdu z przystanku Pancerniaków 01 z godz. 22:10 na 22:15

Niedziela i dzień świąteczny

* opóźnienie odjazdu z przystanku Pancerniaków 01 z godz. 22:12 na 22:15

Linia nr 3

Dzień powszedni

* wydłużenie dodatkowych kursów do Dominowa o godz. 6:05, 6:45, 7:45, 9:40, 10:40, 12:40, 13:35, 15:05, 16:05 i 17:05
* uruchomienie dodatkowych kursów z przystanku Dominów 02 o godz. 8:01, 9:01, 11:01, 12:01, 13:56, 14:56, 16:16, 17:11 i 20:21
* skrócenie kursu o godz. 18:05 do przystanku Głusk 02
* likwidacja kursu o godz. 19:06 z przystanku Dominów 02

Sobota

* przyspieszenie odjazdu z przystanku Dąbrowica 02 z godz. 5:00 na godz. 4:50
* opóźnienie odjazdu z przystanku Głusk 02 z godz. 5:55 na godz. 6:05

Niedziela i dzień świąteczny

* przyspieszenie odjazdu z przystanku Dąbrowica 02 z godz. 5:00 na godz. 4:50
* opóźnienie odjazdu z przystanku Głusk 02 z godz. 5:55 na godz. 6:05

Linia nr 7

Dzień powszedni

* przyspieszenie odjazdu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 5:13 na godz. 5:10

Sobota

* przyspieszenie odjazdu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 5:15 na godz. 5:10

Niedziela i dzień świąteczny

* uruchomienie kursu z przystanku Zbożowa 02 o godz. 5:10

Linia nr 13

Dzień powszedni

* opóźnienie odjazdów z przystanku Paderewskiego 02 z godz. 13:59 na godz. 14:02 i z godz. 14:59 na godz. 15:02

Linia nr 14

Dzień powszedni

* przyspieszenie odjazdu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 7:05 na godz. 7:01
* przyspieszenie odjazdu z przystanku Felin Uniwersytet 02 z 7:37 na 7:36 i z godz. 16:28 na godz. 16:26

Linia nr 17

Dzień powszedni

* opóźnienie odjazdu z przystanku Paderewskiego 02 z godz. 18:25 na godz. 18:29

Niedziela i dzień świąteczny

* opóźnienie odjazdu z przystanku Paderewskiego 02 z godz. 16:19 na godz. 16:28

Linia nr 18

* we wszystkie dni tygodnia uruchomienie kursu z przystanku Sławinkowska 02
o godz. 5:00
* we wszystkie dni tygodnia likwidacja kursu z przystanku Zbożowa 02 o godz. 4:55

Dzień powszedni

* likwidacja kursu z przystanku Sławinkowska 02 o godz. 5:05
* uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Paderewskiego 02 o godz. 22:26

Sobota

* opóźnienie odjazdu z przystanku Paderewskiego 02 z godz. 22:16 na godz. 22:19

Niedziela i dzień świąteczny

* uruchomienie dodatkowego kursu o godz. 22:20 z przystanku Paderewskiego 02

Linia nr 20

Dzień powszedni

* opóźnienie odjazdu z przystanku Kruczkowskiego 04 z godz. 5:18 na godz. 5:24

Linia nr 21

Dzień powszedni
* przyspieszenie odjazdu z przystanku Żeglarska 02 z godz. 6:24 na godz. 6:20
* przyspieszenie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 7:46 na godz. 7:40

Linia nr 25

Niedziela i dzień świąteczny

* opóźnienie odjazdu z przystanku Prawiedniki 02 z godz. 6:15 na godz. 6:20
* przyspieszenie odjazdu z przystanku Prawiedniki 02 z godz. 7:55 na godz. 7:50,
z godz. 9:45 na godz. 9:35 i z godz. 11:40 na 11:13
* opóźnienie odjazdu z przystanku Park Bronowice 04 z godz. 7:00 na godz. 7:05
* przyspieszenie odjazdu z przystanku Park Bronowice 04 z godz. 8:40 na godz. 8:25 i z godz. 10:35 na 10:25

Linia nr 26

Dzień powszedni

* przyspieszenie odjazdu z przystanku Węglin 02 z godz. 6:19 na godz. 6:16

Linia nr 27

Dzień powszedni

* opóźnienie odjazdu z przystanku Mętów 02 z godz. 16:15 na godz. 16:17
* przyspieszenie odjazdu z przystanku Abramowicka Dominów 02 z godz. 18:30 na godz. 18:26
* wydłużenie kursu z przystanku Park Bronowice 04 o godz. 18:49 do Mętowa
* uruchomienie nowego kursu z przystanku Mętów 02 o godz. 19:20

Linia nr 28

Dzień powszedni

* przyspieszenie kursu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 5:55 na godz. 5:49
* opóźnienie kursu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 22:33 na godz. 22:35
* wydłużenie kursów o godz. 6:07, 6:25, 14:25, 14:55 i 21:05 z przystanku os. Poręba 02 na Felin Europark
* uruchomienie dodatkowych kursów z przystanku Felin Europark 02 o godz. 6:46, 7:36, 15:36, 16:06 i 22:10

Sobota

* przyspieszenie kursu z przystanku Felin 02 z godz. 21:50 na godz. 21:44
* przyspieszenie kursu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 22:40 na godz. 22:35

Niedziela i dzień świąteczny

* opóźnienie kursu z przystanku Felin 02 z godz. 21:42 na godz. 21:44
* opóźnienie kursu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 22:28 na godz. 22:35

Linia nr 37

Dzień powszedni

* przyspieszenie kursu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 14:30 na godz. 14:25
* opóźnienie kursu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 15:40 na godz. 15:45

Linia nr 40

Dzień powszedni

* opóźnienie kursów z przystanku Chodźki-szpital 02 z godz. 15:59 na godz. 16:05, z godz. 18:59 na godz. 19:07, z godz. 19:59 na godz. 20:06 i z godz. 20:59 na godz. 21:06

Linia nr 44

Dzień powszedni

* przyspieszenie kursu z przystanku Lipniak 02 z godz. 15:35 na godz. 15:30

Linia nr 55

Dzień powszedni

* wydłużenie kursu o godz. 6:27 i 14:57 z przystanku Choiny 02 do Świdnika przez Felin Europark
* uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Choiny 02 o godz. 6:17
* przyspieszenie odjazdu z przystanku Choiny 02 z godz. 7:27 na godz. 7:21
* skrócenie do przystanku Felin Europark 02 kursu o godz. 8:27 z przystanku
Choiny 02
* uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Świdnik-helikopter o godz. 7:35
i o godz. 16:06
* opóźnienie odjazdu z przystanku Choiny 02 z godz. 20:58 na 21:03 oraz wydłużenie do Świdnika przez Felin Europark
* uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Felin Europark o godz. 22:35

Sobota

* uruchomienie dodatkowego kursu o godz. 5:02 z przystanku Choiny 02
* uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Felin Europark o godz. 22:35

Niedziela i dzień świąteczny

* uruchomienie dodatkowego kursu o godz. 5:09 z przystanku Choiny 02
* opóźnienie odjazdu z przystanku Felin Europark 02 z godz. 19:56 na godz. 20:05
* opóźnienie odjazdu z przystanku Świdnik-helikopter z godz. 21:20 na godz. 21:29
* przyspieszenie kursu z przystanku Felin Europark z godz. 22:27 na godz. 22:13

Linia nr 57

Dzień powszedni

* przyspieszenie odjazdu z przystanku Mełgiewska WSEI 02 z godz. 22:16 na godz. 22:15

Sobota

* opóźnienie odjazdu z przystanku Mełgiewska WSEI z godz. 22:07 na 22:15

Linia nr 70

Dzień powszedni

* przyspieszenie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 5:05 na godz. 4:58

Linia nr 75

Dzień powszedni

* opóźnienie odjazdu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 21:30 na godz. 21:42

Linia nr 85

Dzień powszedni

* likwidacja kursów wariantowych przez al. Jana Pawła II i ul. Roztocze

Linia nr 151

Dzień powszedni

* przyspieszenie odjazdu z przystanku Węglin 02 z godz. 15:30 na godz. 15:28

Linia nr 156

Dzień powszedni

* przyspieszenie odjazdu z przystanku Chodźki-szpital 02 z godz. 4:59 na godz. 4:55
* przyspieszenie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 5:24 na godz. 5:20

Sobota

* opóźnienie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 6:03 na godz. 6:10

Niedziela i dzień świąteczny

* opóźnienie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 6:03 na godz. 6:10

Linia nr 158

Sobota

* przyspieszenie odjazdu z przystanku Zana ZUS 01 z godz. 9:45 na godz. 9:44

Niedziela i dzień świąteczny

* przyspieszenie odjazdu z przystanku Zana ZUS 01 z godz. 9:45 na godz. 9:44

Przystanki „na żądanie”

Dodatkowo, od dnia 28 czerwca br. kolejne zespoły przystankowe zyskują status przystanku „na żądanie”:

• Ceramiczna 01, 02
• Dębówka PKS 01, 02
• Długie 01, 02
• Elektrociepłownia 01, 02
• Głusk-cmentarz 01, 02
• Instytut Agrofizyki 01, 02
• Klonowa 01, 02
• Kmiecia 01, 02
• Morwowa-Helenów 01, 02
• Parczewska 01, 02
• Pietrzakowizna 01
• PTHW 01
• Skrzynicka 01, 02
• Smoluchowskiego-koszary 01, 02
• Szerokie-drukarnia 01
• Uniszowice-działki 01
• Uniszowice-sklep meblowy 01
• Wapowskiego 01, 02
• Wąwozowa 01, 02
• Wólka Abramowicka 01, 02
• Zemborzyce Dolne 01, 02
• Zorza 01, 02, 03

Uruchomienie pętli Szymonowica

Jednocześnie informujemy, że wraz z początkiem wakacji, tj. od 28 czerwca br., planowane jest zamknięcie dla ruchu pętli Abramowice. Tym samym linie trolejbusowe nr: 151, 152 i 160 zostaną wydłużone do nowopowstałej pętli przy ul. Powojowej, tj. pętli Szymonowica. Ponadto, kursy zjazdowe linii nr 951 będą rozpoczynały kursy z pętli Szymonowica, z kolei linia nocna N3 zostanie tymczasowo przekierowana do os. Kruczkowskiego.

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem