Przejdź do treści
A     A     A

Zintegrowany System Zarządzania


Historia wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w „MPK Lublin” Sp. z o.o.

Starania MPK o uzyskanie certyfikatów ISO 9001 oraz ISO 14001 zostały zakończone sukcesem.
  

W 2010 roku Zarząd „MPK Lublin” Sp. z o.o. podjął decyzję o wdrożeniu w naszej Spółce zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Wynikała ona z konieczności dostosowania przedsiębiorstwa do zmieniającej się dynamicznie sytuacji na rynku usług przewozowych oraz poprawy jego konkurencyjności.

Wdrożenie systemu ma na celu uzyskanie zadowolenia klientów oraz poprawy efektów działalności środowiskowej. Systematycznie inwestujemy w nasz rozwój unowocześniając i wymieniając tabor autobusowy i trolejbusowy oraz modernizując park maszynowy. Wybudowana została nowoczesna zajezdnia trolejbusową oraz dodatkowe zajezdnie postojowe w dwóch punktach miasta. Całkowicie przebudowaliśmy dotychczasowe rozwiązania i utworzyliśmy nowoczesne centrum sterowania trakcją trolejbusową. Wdrażamy nowe technologie napraw pojazdów oraz nowe systemy informatyczne, zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę.

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje wszystkie komórki organizacyjne oraz wszystkie aspekty naszej działalności. System ułatwia rozwiązywanie pojawiających się problemów, podnoszenie jakości pracy oraz świadczonych usług, a także wpływa na eliminację sytuacji niepożądanych (np. awarie, zanieczyszczenie środowiska itp.). Integracja systemów zarządzania przynosi korzyści oraz umożliwia szybsze rozszerzenie systemu o kolejne elementy np. zarządzania BHP (ISO 45001:2018), zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISO 27001:2017) i inne.

Wdrożony, w połowie 2013 roku, w naszej Spółce system poddaliśmy procesowi certyfikacji przez uprawnioną akredytowaną jednostkę zewnętrzną w celu potwierdzenia, że działamy zgodnie z wymogami ww. norm. Audytorzy TÜV Rheinland dokonali trzyetapowego sprawdzenia naszego ZSZ. W pierwszym etapie, w październiku 2013, sprawdzana była nasza dokumentacja systemowa pod kątem zgodności z normami. Następnie odbyły się w naszej Spółce dwa kilkudniowe audyty
(tzw. zewnętrzne) – pierwszy w listopadzie oraz drugi w grudniu 2013 roku.
Po zakończeniu wszelkich prac weryfikacyjnych otrzymaliśmy w dniu 5 lutego 2014 roku certyfikaty spełnienia wymagań norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

Nowe wydanie norm ISO 9001 i 14001

Normy opisujące dwa najpopularniejsze standardy, czyli zarządzanie jakościowe ISO 9001 oraz zarządzanie środowiskowe ISO 14001, różniły się tak bardzo, że wymagało to zastosowania specjalnych  odnośników, aby wzajemnie odnajdywać wymagania dotyczące podobnego procesu, czy zagadnienia. Organizacje stosujące ww. normy od dawana postulowały dokonanie ujednolicenia zapisów.

Komitety normalizacyjne krajów skupionych w International Organization for Standardization prowadziły prace nad ustanowieniem nowych wydań norm. Dokonano przebudowy struktury norm
w celu ich ujednolicenia. Treści nowych norm zostały ogłoszone w roku 2015 i od tamtej pory posługujemy się zapisem ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Wszystkie przedsiębiorstwa, których systemy zarządzania oparte zostały o te normy zostały zobowiązane do dostosowania swoich systemów do nowych wymagań. Datę końcową ustalono na wrzesień 2018 roku. Nasza Spółka nie czekała do daty końcowej.

Z uwagi na fakt, że ważność naszych certyfikatów kończyła się w 2017 roku postanowiliśmy całkowicie przebudować nasz system zarządzania i poddać się procesowi ponownej certyfikacji, już w oparciu o nowe wydania norm ISO. Wytężona praca całego zespołu wdrożeniowego, audytorów wewnętrznych oraz kierowników komórek organizacyjnych przyniosła oczekiwane efekty.
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego ponownie zleciliśmy Spółce TÜV Rheinland, która w postępowaniu o udzielnie zamówienia zaoferowała najkorzystniejsze warunki finansowe i spełniła wszystkie kryteria zapytania ofertowego. W tamtym czasie byliśmy jedną z nielicznych organizacji, która certyfikowała się na nowe standardy i mogła się szczycić tym osiągnięciem.

Ponowna certyfikacja na lata 2020-2023

Ważność kolejnych certyfikatów upłynęła w lipcu 2020 roku. Zgodnie z obowiązującymi w naszej Spółce zasadami, z wyprzedzeniem ogłosiliśmy zapytanie ofertowe i przeprowadziliśmy proces wyboru firmy certyfikacyjnej.

W wyniku przeprowadzonego badania i oceny ofert udzielono zamówienia firmie Polski Rejestr Statków S.A., Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania, al. gen. Józefa Hallera 126. Polski Rejestr Statków S.A., Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania spełnia wszystkie postawione w postępowaniu warunki, zaproponowała najniższą cenę za swoją usługę oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów. Spółka ta jest znanym i cenionym podmiotem na rynku.

Cały czas rozwijamy nasz Zintegrowany System Zarządzania i dostosowujemy go do zmieniających się warunków zewnętrznych, a nasze działania są pod stale monitorowe przez firmę certyfikacyjną. Co roku poddajemy się także ponownej ocenie audytorów zewnętrznych, w ramach obowiązkowego audytu nadzoru.

Marek Szadkowski
Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem