Przejdź do treści
A     A     A

archiwalne


2014-06-27

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - sukcesywne dostawy środków smarnych eksploatowanych przez "MPK Lublin" Sp. z o.o.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego obejmującego sukcesywne dostawy środków smarnych do pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o. w asortymencie określonym załącznikiem do zapytania cenowego

W w/w załączniku zawarte zostały szczegółowe parametry techniczne oraz szacunkowe roczne ilości zamawianych środków smarnych.

Oprócz ceny netto prosimy również o podanie:

  • terminu realizacji zamówień od dnia ich złożenia (dostawy realizowane będą transportem wykonawcy, a ich koszt należy ująć w cenach środków smarnych),
  • formy i terminu płatności,
  • parametrów oferowanych środków smarnych, które wyszczególnione zostały
    w Formularzu oferty.

Zamawiający ma możliwość dokonywania zakupu olejów przekładniowych w procedurze zwolnionego poboru podatku akcyzowego.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, tj. na wybrane przez wykonawcę pozycje Formularza oferty. Niezależnie od liczby oferowanych środków smarnych należy złożyć cały Formularz oferty, a kolumnę „Produkt oferowany przez wykonawcę” uzupełnić jedynie w pozycjach, dla których składana jest oferta, natomiast pozostałe środki smarne (których wykonawca nie oferuje) zaleca się przekreślić. UWAGA: w pozycjach 14, 15, 16, 17 i 19 Formularza oferty należy zaoferować identyczny środek smarny, jak aktualnie stosowany przez zamawiającego, co wynika z warunków gwarancji producenta pojazdu, do którego jest wykorzystywany.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

W niniejszym zapytaniu cenowym – oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Najniższa cena – 100%

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć na Formularzu oferty, stanowiącym jednocześnie Załącznik do zapytania cenowego, w terminie do dnia 11.07.2014 r. do godz. 15°° w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawy środków smarnych – proszę nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”:

  • pocztą na adres „MPK Lublin” Sp. z o.o, ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin,
  • osobiście w kancelarii Spółki ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem
o terminie negocjacji lub podpisania umowy.

Załącznik do zapytania:
Szczegółowe parametry techniczne oraz szacunkowe roczne ilości zamawianych środków smarnych

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Stanisław Kurlak (81) 71-00-444
Ewa Mazur (81) 71-00-435
adres e-mail: zaopatrzenie@mpk.lublin.pl
 

 

 

wstecz


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności. Więcej informacji.

Rozumiem